ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антония Иванова Саксанова

Диплома / Регистрация №: 0774
Година на регистрация: 2013
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1404
Адрес за кореспонденция: бул. "България" № 51 Б, ет.4
Телефон: 0899 517 268 0885 298 865
Електронна поща: a_saksanova@abv.bg
a.saksanova@bdo.bg
Интернет страница: saksanova.eu
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: БДО България ООД №016
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка