ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анка Тодорова Терзиева

Диплома / Регистрация №: 0106
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Сливен 8800
Адрес за кореспонденция: ул."Цар Освободител" № 4, вх.А, ап.10
Телефон: 0888 923 734 044 622852
Електронна поща: terzieva_at@abv.bg
Интернет страница: anka-terzieva.oditorbg.com
Регионална организация: Бургаска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Одит Терзиева" ЕООД, ЕИК 119667158, гр.Сливен, бул. "Цар Освободител" № 4 вх.А ап. 10
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка