ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Регистрация №: 028
Година на регистрация: 2002
Отписване/Вписване: -
Град: Варна 9009
Седалище и адрес на управление: ул. "Петко Стайнов" № 12, вх. 11 а
Адрес на кореспонденция: гр. Варна 9009, ул. "Петко Стайнов" № 12, вх. 11 а
Телефон: 052 505980
Електронна поща: tanev@vac.bg
taneva@vac.bg
Интернет страница: -
Съдружници: Слав Танев №0221 - 50%
Евгения Чернокожева-Танева №0724 - 50%
Управители: Слав Танев №0221
Евгения Чернокожева-Танева №0724
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр.Варна 9009, кв.Победа, ул."Петко Стайнов" № 12, вх 11 А
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка