ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

БУЛ ОДИТ ООД

Регистрация №: 023
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Град: София 1606
Седалище и адрес на управление: бул. "Тотлебен" № 8, ет.3, офис 4
Адрес на кореспонденция: гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 8, ет.3, офис 4
Телефон: 02 8510871
Електронна поща: bulodit@abv.bg
Интернет страница: bulloff.com
Съдружници: Стоян Стоянов №0043 - 35%
Снежана Башева №0507 - 35%
Емилия Миланова-Цончева №0189 - 30%
Управители: Стоян Стоянов №0043
Снежана Башева №0507
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка