ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД ООД

Регистрация №: 148
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: 12.12.2011 г. - отписан от Регистъра.
01.08.2013 г. - вписан в Регистъра.
Град: София 1729
Седалище и адрес на управление: ж.к. "Младост" 1А, бл.505 А, вх.2
Адрес на кореспонденция: гр. София 1729, ж.к. "Младост" 1А, бл.505 А, вх.2
Телефон: 02 8099740 02 8099757
Електронна поща: kamelia@brainstorm.bg
Интернет страница: brainstorm.bg
Съдружници: Камелия Терзийска №0526 - 96%
Димитър Димитров №0699 - 4%
Управители: Камелия Терзийска №0526
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: TIAG Alliances
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка