ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД

Регистрация №: 165
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1618
Седалище и адрес на управление: ул. "Симеон Радев" № 40 Б, ап. 42
Адрес на кореспонденция: гр. София 1618, ул. "Симеон Радев" № 40 Б, ап. 42
Телефон: 0897 911 788 0888 510 228 0888 425 823 0888 909 696
Електронна поща: abvp.auditstandart@gmail.com
Интернет страница: abvp-auditstandart.eu
Съдружници: Ангелина Атанасова №0056 - 25%
Радка Боевска №0270 - 25%
Мария Вълканова №0385 - 25%
Севдалина Паскалева №0605 - 25%
Управители: Ангелина Атанасова №0056
Радка Боевска №0270
Мария Вълканова №0385
Севдалина Паскалева №0605
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка