ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка с провеждането на изпитите по чл. 15 от ЗНФО и съгласно изискванията на чл. 8 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, напомняме, че за започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО се подават документи в срок от 01 до 15 април 2020 г. включително.

За всеки изпит по чл.15 се подава заявление за явяване на съответния изпит с приложен документ за платена такса, не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС

Образец на заявлението за допускане до изпити по чл. 15 и заявлението за явяване на съответния изпит, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на изпит е:

  • за изпитите по счетоводство и независим финансов одит е: за І-ви етап – 300 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 300 лв. с ДДС;
  • за изпитите по търговско право и по данъчно и осигурително право е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

 

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка