ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

От 15 до 21 ноември 2022 г. включително, на електронната платформа се приемат документи за явяване за изпитите по счетоводство (първи етап) и българско счетоводно законодателство, които ще се проведат на 26 ноември 2022 г. (събота) в тестовия център на УНСС.

Кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, които са се явили на втори етап на изпита по счетоводство на 24 септември 2022 г., ще бъдат допуснати до втори етап на изпита по счетоводство, насрочен за 3 декември 2022 г., като им бъдат признати резултатите от първи етап по счетоводство, проведен на 17 септември 2022 г., и не дължат такса за явяване на този изпит.

 

 

Върни се към списъка