ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Прием на документи за допускане до изпитите по чл. 15 от ЗНФО:   1 – 12 април 2024 г.

 

Счетоводство, етап 1/ БСЗ – 11 май 2024

Счетоводство, етап 2 – 18 май 2024

Търговско право – 2 юни 2024

Данъчно и осигурително право – 9 юни 2024

Независим финансов одит, етап 1 – 23 юни 2024

Независим финансов одит, етап 2 – 29 юни 2024

 

Прием на документи за допускане до изпитите по чл. 15 от ЗНФО:  19 – 30 август 2024 г.

 

Счетоводство, етап 1/ БСЗ – 28 септември 2024

Счетоводство, етап 2 – 5 октомври 2024

Данъчно и осигурително право – 19 октомври 2024

Търговско право – 26 октомври 2024

Независим финансов одит, етап 1 – 9 ноември 2024

Независим финансов одит, етап 2 – 16 ноември 2024

 

 

Върни се към списъка