ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Подготвителният курс по търговско право за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители ще се проведе в периода 28 юни - 2 юли 2021 съгласно предварително обявената програма.

Ако все още не сте се записали, моля да се свържете със Силвия Терзийска на телефон 02/9500777 или e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка