ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Подготвителни курсове по търговско право за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители

 

Място на провеждане – онлайн

Дати за провеждане:  28 юни - 2 юли 2021 г.

Лектори:   проф. Живко Драганов и доц. Захари Торманов

Подготвителният курс включва обучение по въпросите от тематичния конспект и обсъждане на казуси. Курсът е с продължителност от 40 учебни часа, разпределени в 5 дни, които покриват въпросите от тематичния конспект.

Програма

Ден 1

Обща част - теми от 1 до 9

Лектор: Живко Драганов

Ден 2

Видове търговци – теми от 10 до 18

Лектор: Живко Драганов/ Захари Торманов

Ден 3

Преобразуване. Търговски сделки – теми от 19 до 27

Лектор: Захари Торманов

Ден 4

Специално търговско право. Търговски сделки – теми от 28 до 36

Лектор: Живко Драганов

Ден 5

Несъстоятелност и стабилизация на търговци. Защита на конкуренцията – теми от 37 до 41

Лектор: Захари Торманов

 

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

Цена: 120 лв. с ДДС / ден

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70UNCR76301022562019

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк

Клон Княз Александър Батенберг

 Моля в платежното нареждане да посочите трите имена и датата на обучението, за което плащате.

 За записване:

Силвия Терзийска – тел:  02/9500777

                                      e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Срок за записване:  до 21.06.2021 г. Обучението ще се проведе при минимален брой 15 заявили участници.

 

 

 

Върни се към списъка