ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

ИДЕС организира подготвителни курсове по счетоводство за кандидати за дипломиран експерт-счетоводител

Дати за провеждане: 22–23 март, 27–28 март,  6–7 април,  20–21 април, 27–28 април, 9 май, 11 май, 18–19 май  2023 г.

Лектори:   Бойка Брезоева, Георги Николов и Мариана Михайлова, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители е организирана по теми  (въпроси) от тематичния конспект за изпита по счетоводство.

Необходимо е кандидатите да  притежават  познания  по отделните теми.  По време на обучението ще се акцентира на решаването на практически въпроси и казуси по прилагането на счетоводните стандарти.

Обучението завършва с провеждане на пробен изпит за втория етап от изпита по счетоводство (отворени въпроси/казуси).

 

Разпределение на темите по дати:

22 и 23 март 2023 г. лектор Георги Николов  – теми 1–6, 23–25, 45–46.

27 и 28 март 2023 г., лектор Георги Николов – теми 8, 26, 22, 10–14.

6 и 7 април  2023 г. лектор Георги Николов  –  теми 9а, 9б, 9в, 16–18, 20–21.

20 и 21 април 2023 г., лектор Бойка Брезоева – теми  15а, 15б,  32, 27–30.

27  и 28 април 2023 г., лектор Бойка Брезоева – теми 31, 37, 42–44, 7, 35.

9 май 2023 г. (6 часа), лектор Мариана Михайлова – теми 36 и 38.

11 май 2023 г., лектор Бойка Брезоева – теми 19, 33 и 34.

18 май и 19 май  до 13.00 ч. 2023 г.,  лектор Бойка Брезоева –  теми  39, 40, 41. 

 

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 7 учебни часа дневно  (9.30–16.45 ч. с обедна почивка  13.00–14.00 ч.).

Участието в курсовете се заявява през  меню „Регистрация за семинари“ в основната навигация на сайта.

Моля в платежното нареждане да посочите Вашите имена и номера на поръчката.

  

Пробен изпит (отворени въпроси/казуси): 19 май 14.00–17.30 ч., Бойка Брезоева, Георги Николов

Форма за заявяване на пробен изпит - 19.05.2023г.

Върни се към списъка