ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителен курс по независим финансов одит за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

Подготвителният курс включва обучение по въпросите от тематичния конспект. Курсът е с продължителност от 32 учебни часа, разпределени в 4 дни, както следва:

11 октомври 2022

МОС 200, МОС 210, МОС 500, МОС 220, МОС 230, МОС 240, МОС 300, МОС 320

12 октомври 2022

МОС 315, МОС 330, МОС 501, МОС 505, МОС 520, МОС 530

13 октомври 2022

МОС 510, МОС 540, МОС 550, МОС 560, МОС 580

14 октомври 2022

МОС 570, МОС 700, МОС 701, МОС 705, МОС 706, МОС 710, МОС 720

Лектори:  Красимира Радева, Али Вейсел, Милка Дамянова, Пламен Вълнев, Ивайло Янчев, Найден Костадинов

Дати за провеждане:  11- 14 октомври 2022 г.

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

Цена: 120 лв. с ДДС/ден

Участие в курсовете се заявява през меню „Регистрация за семинари", което е добавено в основната навигация на сайта.

Върни се към списъка