ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки в страната и заповед  № 2860/26.11.2020 на ректора на УНСС, ви информираме, че изпитът по счетоводство (първи и втори етап), който трябваше да се проведе на 5 и 12 декември 2020, се отлага.

Ще следим развитието на ситуацията и ще ви информираме своевременно за новите изпитни дати.

Върни се към списъка