ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

 

Във връзка с провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО и изискванията на чл. 8 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, документите за откриване на процедурата за полагане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител се подават електронно от  12  до  25  август  2020  г. на следния линк:

https://priemides.unwe.bg/

 

Онлайн платформата за подаване на документи може да достъпите и през страницата "Изпити за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител"

 

В случай че срещнете технически проблеми, може да се обърнете за съдействие на тел.: 0885 010 500 или и-мейл: webcontent@unwe.bg.

Върни се към списъка