ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Концепция за провеждане на втори етап от писмен изпит по независим финансов одит за 2018 г. (въпроси или казуси с отворен отговор)

05 ноември 2018

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка