ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Консултации по независим финансов одит за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители - 2019

Място на провеждане – гр. София

Консултациите за кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители се организират във връзка с включените в изпита по независим финансов одит казуси със свободни отговори.

 

Дати на консултациите:

18.09.2019, от 10:00 до 13:00 часа

25.09.2019, от 10:00 до 13:00 часа

 

Място на провеждане: залата в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. „Искър” № 22, ет.2

 

Цена: 50 лв. с ДДС

 

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк

Бизнес център ул. Позитано № 2

 

Моля, в платежното нареждане да посочите трите имена и датата на обучението, за което плащате.

 

За записване:

Силвия Терзийска – тел:  02/9500777

                                      e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка