ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Консултациите за кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители се организират във връзка с прилагането на нов модел за провеждане на изпита по независим финансов одит. За първи път  се въвежда втори етап на изпита по независим финансов одит, който включва казуси със свободни отговори.

Дати на консултациите:

14.11.2018, от 10:00 до 12:00 часа

28.11.2018, от 12:30 до 14:30 часа

 

Място на провеждане: голямата зала в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. „Искър” № 22, ет.2

 

За записване:

Силвия Терзийска – тел:  02/9500777

                                      e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

 

Върни се към списъка