ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Кандидати за дипломирани експерт-счетоводители, допуснати за явяване на изпити по чл. 15 от ЗНФО през 2022

09 септември 2022

Свали като

Върни се към списъка