ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Кандидати за д.е.с., допуснати до изпити по чл.15 от ЗНФО - септември 2023 г.

15 септември 2023

Свали като

Върни се към списъка