ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Счетоводство

Пълен курс:

19, 21, 26, 28 и 29 март 2024

1, 2, 3 , 5, 15, 16, 18, 22, 23 април 2024

Пробен изпит 2-ри етап от изпита по счетоводство: 23 април 2024, 14–17.30 ч.

БСЗ: 27, 29 и 30 април 2024

 

Назависим финансов одит:  10 - 14 юни 2024 

Търговско право:  1– 5 юли 2024 

Данъчно и осигурително право:  7 - 14 октомври 2024 

 

Допълнително ще бъде обявена подробна програма. Информацията ще бъде публикувана в меню „Регистрация за семинари“ в основната навигация на сайта, където ще става записването за участие.

 

Върни се към списъка