ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, които до 2019 г., включително, са се явили на един или повече изпити по чл. 15 от ЗНФО имат достъп до електронната платформа за прием на документи за кандидатстване в частта за личните данни, професионалния стаж и свидетелство за съдимост.

Необходимо е само да се регистрират и да приложат свидетелство за съдимост, за да бъдат верифицирани и да имат достъп до заявяване на съответния изпит по избор в срок до 5 дни преди датата на изпита, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 7 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите.

Върни се към списъка