ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Уведомяваме Ви, че във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и с оглед обективната невъзможност от страна на ИДЕС за провеждане на изпитната сесия съгласно чл. 11 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, с по две дати за всеки изпит през 2020 г., с решение на КПНРО се предоставя възможност на кандидатите, които са в процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО, да се явят допълнително еднократно на всеки от изпитите в рамките на една изпитна сесия след изтичане на срока от 5 години по чл. 18, ал. 4 от Правилата.

Във връзка с горепосоченото съответното допълнение е отразено в § 5а в Правилата.

Върни се към списъка