ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка с  провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО и изискванията на чл. 18 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, напомняме, че за всеки изпит по чл.15, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg), се подава заявление за явяване на съответния изпит с приложен документ за платена такса.

Заявлението и документът за платената такса се изпращат по електронната поща на адрес: examsides@ides.bg.

Образец на заявлението за допускане до изпити по чл. 15 и заявлението за явяване на съответния изпит, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на изпит е 420 лв. с ДДС, като таксата за изпитите по счетоводство и независим финансов одит е: за І-ви етап – 210 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 210 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка