ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Инструкция за провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител

18 март 2021

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка