ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Илюстративен пример за казус - изпит по независим финансов одит -2021

12 октомври 2021

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка