ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по  търговско право ще се проведе на 9 октомври 2021  г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 4 октомври 2021 г. на онлайн платформата се подават заявления за явяване на изпит по търговско право.

Таксата за явяване на изпит е 420 лв. с ДДС.

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка