ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по търговско право  ще се проведе на 8 октомври  2022 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Върни се към списъка