ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по търговско право ще се проведе на 28 октомври 2023 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС. Кандидатите трябва да бъдат пред тестовия център в 11:30 ч.

Върни се към списъка