ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по търговско право ще се проведе на 2 юни 2024 г. (неделя) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Върни се към списъка