ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по  счетоводство - първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 9 юни 2019 г. (неделя) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС. Допускането на кандидатите в изпитните зали започва 30 минути преди началото на изпита.

В срок до  4 юни 2019  се подават заявления за явяване на изпит по счетоводство- първи етап, придружени с документ за платена такса. Образец на заявление за явяване на изпита можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Заявлението и документът за платената такса се изпращат по електронната поща на адрес: examsides@ides.bg

Таксата за явяване на първи етап от изпита по счетоводство 210 лв. с ДДС

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка