ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по  счетоводство - първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 19 септември 2020 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС. Допускането на кандидатите в изпитните зали започва 30 минути преди началото на изпита.

В срок до 14 септември 2020 г. на онлайн платформата се подават заявления за явяване на изпит по счетоводство- първи етап. Образец на заявление за явяване на изпита можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на първи етап от изпита по счетоводство е 300 лв. с ДДС

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка