ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по счетоводство- първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 4 юни 2023 г. (неделя) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 30 май 2023 г. на онлайн платформата се подават заявления за явяване на изпита.

Таксата е 300 лв. с ДДС.

За контакт:

тел. 02/9500777
e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка