ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по счетоводство- първи етап- тест със затворени въпроси и изпитът по българско счетоводно законодателство (чл.15, ал. 3 от ЗНФО) ще се проведат на 11 май 2024 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Върни се към списъка