ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по  счетоводство - втори етап- тест с въпроси/ казуси със свободен отговор ще се проведе на 19.05.2019 г. (неделя) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС. Допускането на кандидатите в изпитните зали започва 30 минути преди началото на изпита.

В срок до 14.05.2019 г. се подават заявления за явяване на изпит по счетоводство - втори етап, придружени с документ за платена такса. Образец на заявление за явяване на изпита можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Заявлението и документът за платената такса се изпращат по електронната поща на адрес: examsides@ides.bg

Таксата за явяване на втори етап от изпита по счетоводство е 210 лв. с ДДС

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

Върни се към списъка