ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по независим финансов одит- първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 21  ноември 2020 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 17 ноември 2020 г. на онлайн платформата се подават заявления за явяване на изпит по независим финансов одит- първи етап.

Таксата за явяване на изпит е 300 лв. с ДДС.

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка