ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по независим финансов одит- първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 16 ноември 2019 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 11 ноември 2019 г. включително, се подават заявления за явяване на изпит по независим финансов одит- първи етап, придружени с документ за доказване на практическо обучение по чл. 16, ал. 1 от ЗНФО и документ за платена такса. Образец на заявление за явяване на изпит по независим финансов одит- първи етап можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на изпит е 210 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Позитано

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка