ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по независим финансов одит - първи етап- тест със затворени въпроси ще се проведе на 25 юни 2023 г. (неделя) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 20 юни 2023 г. на онлайн платформата се подават заявления за явяване на изпита.

Таксата е 300 лв. с ДДС.

За контакт:
тел. 02/9500777
e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка