ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по независим финансов одит - втори етап ще се проведе на 12 ноември 2022 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Върни се към списъка