ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Вторият етап от изпита по независим финансов одит - въпроси със свободен отговор ще се проведе на  1 декември 2018 г. (събота) от 12:00 ч. в тестовия център на УНСС.

Образец на заявление за явяване на втория етап от изпита по независим финансов одит можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Попълненото заявление изпратете в срок до  28 ноември 2018 на имейл адрес: silviya.terziyska@ides.bg

 

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка