ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по  данъчно и осигурително право ще се проведе на 24 октомври 2020 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС при спазване на всички противоепидемични мерки, постановени със заповед на Ректора на УНСС.

Допускането на кандидатите в изпитните зали започва 30 минути преди началото на изпита.

Върни се към списъка