ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по данъчно и осигурително право ще се проведе на 20 май 2023  г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Върни се към списъка