ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Заявление за явяване на изпит по независим финансов одит - първи етап - тест със затворени въпроси - 2018

31 октомври 2018

Свали като (0,06 MB)

Върни се към списъка