ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Заявление за явяване на изпит по независим финансов одит - втори етап - въпроси със свободен отговор - 2018

26 ноември 2018

Свали като (0,06 MB)

Върни се към списъка