ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по данъчно и осигурително право обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си:

30 октомври  2018 г. (вторник) - от 12:30 ч. до 13:30 ч.

31 октомври  2018 г. (сряда) - от 16:00 ч. до 17:00 ч.

2 ноември  2018 г. (петък) - от 09:00 ч. до 10:00 ч.

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

 

Върни се към списъка