ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по счетоводство обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си от втория етап на изпита по счетоводство, проведен на 07.10.2023:

27 октомври 2023- от 14:00 ч. до 16:00 ч.

30 октомври 2023 - от 11:00 ч. до 13:00 ч.

31 октомври 2023 - от 14:00 ч. до 16:00 ч

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

Върни се към списъка