ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по счетоводство обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си от втория етап на изпита по счетоводство, проведен на 6 юни 2021 г.:

21  юни  2021 г. (понеделник)- 10–13 ч.

22 юни 2021 г. (вторник) - 14–17 ч.

23 юни 2021 г. (сряда)  - 15–17 ч.

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

Върни се към списъка