ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по независим финансов одит обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си от втория етап на изпита:

18 декември 2020 г. (петък) - след 14:00 ч. 

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и избягване струпването на много хора, моля, не по-късно от 15 декември /вторник/, да заявите на e-mail: silviya.terziyska@ides.bg  своето желание да разгледате писмената си работа. С обратен имейл ще получите потвърждение с точен час, в който ще имате възможност да се срещнете с представители на комисията.

 

 

Върни се към списъка