ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по независим финансов одит обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си от втория етап на изпита по независим финансов одит, проведен на 19 октомври 2019 г.:

6 ноември 2019 г. (сряда) - от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

 

Върни се към списъка