ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Дати за изпитна сесия 2023 г.

 

Прием на документи за допускане до изпитите по чл. 15 от ЗНФО: 3 – 19 април 2023 г.

 

Търговско право – 13 май 2023

Данъчно и осигурително право – 20 май 2023

Счетоводство, етап 1/ БСЗ – 4 юни 2023

Счетоводство, етап 2 – 11 юни 2023

Независим финансов одит, етап 1 – 25 юни 2023

Независим финансов одит, етап 2 – 2 юли 2023

 

Прием на документи за допускане до изпитите по чл. 15 от ЗНФО: 21 август – 1 септември 2023 г.

 

Счетоводство, етап 1/ БСЗ – 30 септември 2023

Счетоводство, етап 2 – 7 октомври 2023

Данъчно и осигурително право – 21 октомври 2023

Търговско право – 28 октомври 2023

Независим финансов одит, етап 1 – 11 ноември 2023

Независим финансов одит, етап 2 – 18 ноември 2023

 

 

Върни се към списъка